LIVE STREAM


Cywilne Radio jest jednym z najwiekszych nie o orientacyjnym proficie radiem Wegier. Stale nadawanie 48 godzin tygodniowo rozpoczelo 1-go wrzesnia 1995.-go roku, od 3o-ego sierpnia tygodniowo 96 godzin, a od 2006 168 godzin na frekwencji 98 MHz-a. Program i sposób nadawania przedstawia formy i interesy wspólnoty.

Charakterystyka tego radia jest jego styl, który w odosbnieniu od krajowych i regionalnych mediów zajmuje sie spoleczenstwem miejscowym ,a nie sprawamy kraju i zagranicy. Nasz warsztat szczególny nacisk kladzie na przedstawienie samoorganizowania spoleczenstwa cywilnego Budapestu, jego popieranie, zapoznanie sie z róznymi kulturami, stylem zycia , pomoc i poparcie w publicznej i fachowej dzialalnosci. Swidomie popieramy ochrone przyrody, staramy sie aby nasi sluchacze zapoznali sie ze stylem zycia bliskim dla czlowieka i otoczenia.

Nasz program szczególny nacisk kladzie na socjalne i kulturalne wydarzenia, na pomoc dla szczególnie potrzebujacych, na kulturalne zycie grup etnicznych, udzial w ich programach. Podkreslamy waznosc tradycji miejcowych grup, w codzinnym zyciu. Przewaznie inicjator i miejcowa grupa biora udzial w naszych programach.

Cywilne radio jest radiem niezaleznym od polityki i gospodarki. Zródlo jego dzialalnosci to praca charytatywna, dary i podarunki, udzial w konkursach i projektach.Adres: Budapest, 1116 Sztregova utca 3.
Tel/Fax: +36-1-489-0997
Nr. Telefonów w nadawanym programie: +36-1-489-0999; +36-30-228-9800
E-mail: civilradio@civilradio.hu
Internet: www.civilradio.hu