LIVE STREAM


De Civil Rádió is 1 van Hongarijes grootste niet profijtgerichte gemeenschapsradio's.  Ze stuurt sedert 1 september 1995 zonder onderbreking programma's in de ether, zij het dan aanvankelijk 48 uren per week.  Sinds 30 augustus 2000 doet ze dit 96 uur per week, en sinds begin 2006 non-stop 168 uren per week op 98 MHz.  Met onze uitzendingen en onze manier van werken vertegenwoordigen we de belangen en doelstellingen van gemeenschapsinitiatieven.

Binnenin dit "genre" is 1 van de belangrijkste kenmerken van de Civil Rádió, dat we ons - anders dan andere landelijke en regionale media - in plaats van met de internationale of de landelijke kwesties, ons eerder bezighouden met de samenleving ter plaatse. Onze werkwinkel legt een grote klemtoon op de civiele samenleving, op het aan het publiek voorstellen en het aanmoedigen van verschijnselen van autonome organisatie in Boedapest, op informatie verstrekken over verschillende culturen, levensstijlen, en op steun aan dit soort initiatieven op vlak van professionele werking en ruchtbaarheid. Bewust komen we op voor de bescherming van de natuur, we streven ernaar de luisteraars kennis te laten maken met milieu- en mensvriendelijke levenswijzes.

In onze programmatie leggen we extra accent op culturele en sociale evenementen, bevordering van gelijke kansen voor sociaal zwakkeren, cultureel leven van de in Boedapest wonende minderheden.  We beklemtonen de rol en de belangrijkheid van de plaatselijke gemeenschapen en tradities in het alledaagse leven.  Gewoonlijk speelt de initiatiefnemende burger en zijn plaatselijke gemeenschappen de hoofdrol in onze programma's.

De Civil Rádió is onafhankelijk van politieke en economische belangengroepen, de bronnen van onze werking vormen ook vandaag nog de vrijwillige arbeid van de medewerkers, voorts subsidies, steun en giften.